Praktyki zagraniczne IES Consulting

praktyki-zagraniczne

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą zagranicznych praktyk firmy IES Consulting. Pilnie poszukiwani są kandydaci na okres ok kwietnia br. do końca wakacji letnich.

Szczegóły oferty poniżej:

Oferta pracy: Copywriter z językiem angielskim

logo-PP

O Firmie

Profesjonalne Pozycjonowanie – http://www.profesjonalne-pozycjonowanie.pl – to firma z branży reklamy internetowej. W 2013 roku zostaliśmy wyróżnieni w prestiżowym Konkursie Poznański Lider Przedsiębiorczości.

Opis stanowiska pracy

Do zadań copywritera będzie należało pisanie w języku angielskim dobrej jakości artykułów o różnorodnej tematyce i stylistyce na portale informacyjne, strony tematyczne, branżowe i specjalistyczne.

Oferujemy możliwość pracy zdalnej.

Wymagania:

– biegłe i swobodne posługiwanie się językiem angielskim w piśmie

– umiejętność pisania ciekawych materiałów na każdy temat

– samodzielność

– kreatywność

– pisarski polot

– lekkie pióro

– zacięcie dziennikarskie

– terminowość

– sumienność

– szybkość pisania

Dodatkowe atuty:

– doświadczenie pisarskie w języku angielskim poparte portfolio

Kontakt:

Profesjonalne Pozycjonowanie

ul. Naramowicka 47/109

61-622 Poznań

tel.: 61 826 62 47

E-mail: praca@profesjonalne-pozycjonowanie.pl

Www: http://www.profesjonalne-pozycjonowanie.pl/

CV prosimy nadsyłać e-mailem na adres: praca@profesjonalne-pozycjonowanie.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

KONKURS TERAZ POLSKA Promocja i Rozwój

ulotka A4 +pasek

Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło poinformować, że ruszyła kolejna – IX edycja konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą konkurencyjności, innowacyjności i promocji Polski.

W tym roku tematyka konkursu została poszerzona o zagadnienia dotyczące konkurencyjności i innowacyjności gospodarki polskiej.

Ponadto, jak dotychczas oczekujemy na prace z zakresu marketingu terytorialnego i narodowego.

Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się w „Regulaminie konkursu”, zamieszczonym na stronie Terazpolska.pl w zakładce „Konkurs prac magisterskich”.

Atutem konkursu są atrakcyjne nagrody pieniężne oraz uroczysta oprawa gali finałowej, odbywającej się z udziałem przedstawicieli Prezydenta RP, ministrów oraz reprezentantów świata nauki. Imprezą towarzyszącą jest konferencja naukowa „Promocja Polski – wyzwania przed nauką i praktyką”.

Konkurs „Teraz Polska Promocja i Rozwój” zyskał status jednego z najpopularniejszych i zarazem najbardziej prestiżowych konkursów prac magisterskich w naszym kraju. Udział w nim wpływa pozytywnie na wizerunek laureatów i zwiększa prestiż ich macierzystych uczelni oraz promotorów. Informacje o konkursie trafiają do mediów ogólnopolskich, regionalnych i studenckich.

KONKURS TERAZ POLSKA PROMOCJA I ROZWÓJ

TEMATYKA KONKURSU

WYDZIAŁ HASŁA GŁÓWNE HASŁA UZUPEŁNIAJĄCE
 • EKONOMIA
 • FINANSE
 • STUDIA LOKALNE I REGIONALNE
ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKI:

 • INNOWACYJNOŚĆ
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 • KONKURENCYJNOŚĆ
 • rozwój i wspieranie przedsiębiorczości
 • konkurencyjność i innowacyjność polskich produktów, firm, branż i regionów
 • badania i rozwój
 • rozwój społeczno-ekonomiczny miast i regionów
 • umiędzynarodowienie polskiej Gospodarki
 • rynki finansowe a rozwój i konkurencyjność Polski
 • strategie rozwoju i strategie marketingowe miast i regionów
 • marka Polski, promocja kraju w świecie, jego regionów i produktów
 • SOCJOLOGIA
 • PSYCHOLOGIA
 • NAUKI SPOŁECZNE
 • FILOZOFIA
 • PRAWO I ADMINISTRACJA
 • KULTUROZNAWSTWO
ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKI:

 • LUDZIE
 • POTENCJAŁ
 • UWARUNKOWANIA
 • marka Polska, promocja Polski w świecie
 • wybitni Polacy i wybitne polskie osiągnięcia (gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe, społeczne) zasługujące na popularyzację w świecie
 • dobre praktyki w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania w administracji publicznej, kulturze, sporcie, nauce, edukacji
 • instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności i rozwoju Polski (system prawny, sfera edukacji i nauki, instytucje wsparcia biznesu i in.)
 • marketing polskich miast i regionów
 • spójność społeczno-ekonomiczna Polski, społeczne i demograficzne wyzwania Rozwoju
 • rola kapitału ludzkiego, intelektualnego i społecznego w rozwoju Polski
 • NAUKI POLITYCZNE
 • DZIENNIKARSTWO
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
POLSKA W ŚWIECIE:

 • TOŻSAMOŚĆ
 • WIZERUNEK
 • PROMOCJA
 • promocja Polski w świecie
 • Polska w stosunkach międzynarodowych
 • działania marketingowe polskich miast i regionów
 • promocja kulturalna i naukowa (w tym zarządzanie w kulturze i nauce, promocja kształcenia, innowacyjności i kreatywności, promocja polskich osiągnięć naukowych, edukacyjnych i kulturalnych w kraju i w świecie)
 • wybitni Polacy i wybitne polskie osiągnięcia (gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe, społeczne) zasługujące na popularyzację w świecie
 • WYDZIAŁY ROLNICZE I DOTYCZĄCE OBSZARÓW WIEJSKICH
ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH
 • rozwój, konkurencyjność i promocja sektora rolno-spożywczego
 • produkty i specjalności regionalne
 • międzynarodowa konkurencyjność sektora rolno-spożywczego
 • rozwój obszarów wiejskich
 • ZARZĄDZANIE
 • MARKETING
PROMOCJA POLSKICH OSIĄGNIĘĆ, DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA
 • marka Polska, promocja Polski w świecie
 • działania marketingowe polskich miast i regionów
 • międzynarodowe sukcesy polskich branż i firm
 • dobre praktyki w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania w administracji publicznej, kulturze, sporcie, nauce, edukacji
 • skuteczność i efektywność strategii i narzędzi zarządzania i Marketingu
 • polskie branże/firmy/produkty flagowe, ich konkurencyjność, rozwój i promocja
 • TURYSTYKA
 • REKREACJA
 • SPORT
ROZWÓJ I PROMOCJA TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU
 • rozwój i promocja turystyki (w tym konkurencyjność oferty turystycznej, turystyczna marka regionów i miast Polski)
 • konkurencyjność i promocja polskiego sportu (w tym promocji Polski poprzez sport i promocja polskiego sportu)
 • produkty i specjalności regionalne

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Harmonogram sesji egzaminacyjnej:

na 24 stycznia 2015 dla studiów I stopnia (licencjat) dostępny w Strefie Studenta w zakładce Sesje Egzaminacyjne po zalogowaniu

na 25 stycznia  2015 r. dla studiów II stopnia (magisterskie) dostępny jest w Strefie Studenta w zakładce Sesje Egzaminacyjne po zalogowaniu

 

 

Zmiany w sposobie zaliczenia przedmiotów

Zmiany w sposobie zaliczenia przedmiotów Lobbing polityczny i Mocarstwa we współczesnym świecie, w zimowej sesji egzaminacyjnej 2014/2015 na studiach magisterskich WSSMiA.

Lobbing polityczny – egzamin: pytania opisowe

Mocarstwa we współczesnym świecie – egzamin: pytania opisowe

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym wykazem przedmiotów!

http://wssmia.edu.pl/strefa-studenta-magisterskie/