Biuro Karier Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie  oferuje szeroki zakres usług dla studentów i absolwentów. Naszym celem jest wzmacnianie studentów różnych kierunków i wspieranie ich w odnalezieniu swojej zawodowej drogi. Umożliwiamy zdobywanie wiedzy i umiejętności przydatnych na rynku pracy. Oferujemy odkrywanie różnych możliwości zawodowych. Pomagamy w wyznaczaniu celu oraz stworzeniu planu rozwoju kariery. Co oferujemy?

  • Poradnictwo zawodowe – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu szeroko rozumianego planowania ścieżki rozwoju zawodowego.
  • Praktyki – pomoc w wyborze miejsca praktyk, załatwianie formalności związanych z umową i skierowaniem na studenckie praktyki zawodowe. Zadaniem Biura Karier jest wspieranie studentów w procesie realizacji praktyk zawodowych w trakcie studiów – począwszy od wyboru najlepszego miejsca do ich odbywania, aż do ich zakończenia i uzyskania informacji zwrotnej na temat satysfakcji z ich realizacji przez obie strony.
  • Organizacja szkoleń i warsztatów podnoszących umiejętności radzenia sobie na rynku pracy m.in. z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, radzenia sobie podczas procesu rekrutacji, określania potencjału zawodowego, doskonalenia umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz rozwijania kompetencji zawodowych.
  • Współpraca z pracodawcami m.in. wizyt studyjnych u pracodawców czy uczestniczenie w wykładach gościnnych z udziałem pracodawców, realizacja zajęć w firmach u pracodawców.
  • Badanie satysfakcji studentów – zadaniem Biura Karier, we współpracy z Działem Jakości Kształcenia, jest monitorowanie poczucia satysfakcji studentów z wyboru uczelni i kierunku studiów w trakcie ich trwania oraz bezpośrednio po egzaminie dyplomowym. Taka informacja pozyskiwana od studentów pozwoli na bieżąco doskonalić i modyfikować programy studiów, aby możliwie jak najlepiej odpowiadały na potrzeby studentów i ich przyszłych pracodawców.
  • Badanie losów zawodowych absolwentów – Biuro Karier, we współpracy z Działem Jakości Kształcenia, opracowuje i dystrybuuje ankiety skierowane do absolwentów uczelni po upływie roku, trzech oraz pięciu lat od dnia zakończenia studiów. Celem tych ankiet jest zbadanie, czy proponowany przez uczelnię program studiów spełnia wymagania i oczekiwania, jakie stawia przed absolwentem rynek pracy

KONTAKT:

22 375 96 82

biurokarier@wssmia.edu.pl