Zmiany w sposobie zaliczenia przedmiotów

Zmiany w sposobie zaliczenia przedmiotów Lobbing polityczny i Mocarstwa we współczesnym świecie, w zimowej sesji egzaminacyjnej 2014/2015 na studiach magisterskich WSSMiA.

Lobbing polityczny – egzamin: pytania opisowe

Mocarstwa we współczesnym świecie – egzamin: pytania opisowe

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym wykazem przedmiotów!

http://wssmia.edu.pl/strefa-studenta-magisterskie/