Biuro Osób Niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie powołane jest w celu szeroko rozumianego wsparcia edukacyjnego dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dążymy do znoszenia barier i przełamywania ograniczeń w kształceniu i pomocy osobom niepełnosprawnym.
Biuro udziela pomocy zainteresowanym osobom pomocy w zakresie:

 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych (Art. 86. Ust.1. pkt 2 PSWN),
 • Indywidualizacji organizacji studiów (§ 15 Regulaminu Studiów w WSSMiA),
 • Rozpatrzenia trudnej sytuacji między wykładowcami a studentem,
 • Pomocy w indywidualnej organizacji toku studiów i organizacji praktyk,
 • Umożliwiania alternatywnej formy zdawania egzaminów i zaliczeń,
 • Pomocy w sprawach zdrowotnych jako głos doradczy,
 • Pomocy przy wypełnianiu wniosków do PFRON i MOPS,
 • Zorganizowania tłumacza języka migowego,
 • Zorganizowania przewodnika dla osób niewidomych,
 • Konsultacji dotyczącej bieżącej sytuacji akademickiej,
 • Przyjmowania wniosków (uwag) dotyczących infrastruktury i wyposażenia Uczelni,
 • Zorganizowania bezpłatnego transportu, który umożliwi dowiezienie studenta niepełnosprawnego na Uczelnię,

Do korzystania ze wsparcia uprawnieni są:

 • studenci z niepełnosprawnością (legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności),
 • studenci z przewlekłą chorobą (na podstawie zaświadczenia lekarskiego).

KONTAKT:

22 375 96 82

niepelnosprawni@wssmia.edu.pl