Cennik opłat za usługi nieobjęte czesnym

WYSZCZEGÓLNIENIE

Cena

UWAGI

Opłata rekrutacyjna

85 zł

potwierdzenie zapłaty składane z dokumentami rekrutacyjnymi

Wydanie legitymacji

studenckiej

22 zł

potwierdzenie zapłaty składane z dokumentami rekrutacyjnymi

Duplikat legitymacji

37 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Zaświadczenie (w tym

wypełnianie druków) w języku polskim- studenci

17 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków) w języku obcym- studenci

68 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Karta przebiegu studiów-

studenci

60 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Zaświadczenie (w tym

wypełnianie druków) w języku polskim- absolwenci

68 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków) w języku obcym- absolwenci

171 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Karta przebiegu studiów-

absolwenci

90 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Koszty za przesyłkę

pocztową- Polska

17 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem;

dotyczy wysyłki zaświadczeń.

Koszt wysyłki dyplomu- kurier

40 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Archiwizacja dokumentów

983 zł

regulowane najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego

Opłata za monit

22 zł

opłata doliczana do monitu

Opłata za przedłużenie

terminu złożenia pracy dyplomowej 

(o semestr)

2631 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Zmiana specjalności

114 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Opłata za różnice programowe do 2 przedmiotów

0 zł

do 7 dni od daty wyznaczenia różnic programowych

Opłata za różnice programowe do 5 przedmiotów

228 zł

7 dni od daty wyznaczenia różnic programowych

Opłata za różnice programowe powyżej 5 przedmiotów

740 zł

7 dni od daty wyznaczenia różnic programowych

Warunkowy wpis na wyższy semestr studiów

400 zł

opłata semestralna za 1 zajęcia

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Opłata za wznowienie studiów (opłata za postępowanie związane z ponownym przyjęciem na studia)

570 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Wpłat można dokonywać w kwesturze w siedzibie uczelni lub na konto bankowe

Instytut Nauk Politycznych: 71 1500 1012 1210 1016 5580 0000