Specjalność Ekonomia menadżerska na kierunku Politologia jest kierowana w szczególności do osób pragnących prowadzić własną działalność lub zatrudnionych jako menadżer, ekonomista, pracownik działu ekonomicznego w instytucjach rządowych i pozarządowych, strateg biznesowy czy doradca do spraw ekonomicznych.

Celem nauczania jest przekazanie szerokiej wiedzy o prowadzeniu przedsiębiorstwa, decyzjach ekonomicznych, działaniach strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Studenci uczą się nie tylko prowadzić przedsiębiorstwo ale również analizować dane ekonomiczne, przewidywać skutki podejmowanych decyzji ekonomicznych oraz minimalizować podstawowe ryzyka związane z działalnością gospodarczą.

Absolwent specjalności Ekonomia menadżerska posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu ekonomii menadżerskiej, działalności gospodarczej i zarządzania zasobami ludzkimi. W toku studiów uczelnia przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pełnienia kierowniczych funkcji w przedsiębiorstwach jako menadżer, ekonomista, pracownik działu ekonomicznego w instytucjach rządowych i pozarządowych, strateg biznesowy czy doradca do spraw ekonomicznych. Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych.

 

Program studiów pierwszego stopnia Politologia 2022_2023 SPECJALNOŚĆ EKONOMIA MENADŻERSKA