Cennik opłat dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20023/2024:

Kierunek

Specjalność

Cena za semestr*

 

 

 

 

Politologia

Administracja rządowa i samorządowa

1 semestr- 2339 zł

2 semestr- 2339 zł

3 semestr- 2562 zł

4 semestr- 2562 zł

 

Doradztwo personalne i zarządzanie personelem

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Ekonomia menadżerska

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

Opłaty z tytułu czesnego mogą być regulowane przez studenta jednorazowo lub w formie ratalnej, w terminach określonych poniżej:

*dla studentów rozpoczynających studia w październiku:

płatność jednorazowa (-10% czesnego):

za cały rok – do 30 października

płatność w dwóch równych ratach (-5 % czesnego):

rata I – do 30 października

rata II – do 28 lutego

płatność w dziesięciu ratach:

rata I – do 30 września

rata II – do 30 października

rata III – do 30 listopada

rata IV – do 30 grudnia

rata V – do 30 stycznia

rata VI – do 28 lutego

rata VII – do 30 marca

rata VIII – do 30 kwietnia

rata IX – do 30 maja

rata X – do 30 czerwca

*dla studentów rozpoczynających studia w marcu:

płatność jednorazowa (-10% czesnego):

za cały rok – do 28 lutego

płatność w dwóch równych ratach (-5 % czesnego):

rata I – do 28 lutego

rata II – do 30 października

płatność w dziesięciu ratach:

rata I – do 28 lutego

rata II – do 30 marca

rata III – do 30 kwietnia

rata IV – do 30 maja

rata V – do 30 czerwca

rata VI – do 28 lutego

rata VII – do 30 października

rata VIII – do 30 listopada

rata IX – do 30 grudnia

rata X – do 30 stycznia

Wpłat można dokonywać w kwesturze w siedzibie uczelni lub na konto bankowe

Instytut Nauk Politycznych: 71 1500 1012 1210 1016 5580 0000