Organizacją reprezentującą interesy wszystkich studentów na terenie Uczelni jest Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki. Organy Samorządu działają niezależnie od organów Uczelni. Samorząd jest organizacją samodzielną, niezależną od organizacji społecznych i politycznych, niepodporządkowaną żadnym uczelnianym strukturom samorządowym lub administracyjnym.

Samorząd prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów. Jest reprezentowany w Komisji Stypendialnej, zajmującej się m.in. przyznawaniem stypendiów ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Komisji Dyscyplinarnej. Bierze też czynny udział w działaniach na rzecz utrzymania wysokiego poziomu nauczania poprzez cykliczne prowadzenie ankiet, mających na celu ocenę funkcjonowania Uczelni.

Przewodnicząca Samorządu Studentów: Wiktoria Łagowska

Wiceprzewodniczący Samorządu Studentów: Piotr Sakowski

 

Kontakt z Samorządem Studentów WSSMiA: