Cennik opłat za studia pierwszego oraz drugiego stopnia zgodny z Zarządzeniem Rektora Nr 01/09/2023 obowiązujący od 11 września 2023 r.:

Kierunek

Specjalność

Cena za semestr*

 

 

Politologia

Administracja rządowa i samorządowa

1 semestr- 2276 zł

2 semestr- 2276 zł

3 semestr- 2402 zł

4 semestr- 2402 zł

5 semestr- 2402 zł

6 semestr- 2402 zł

Doradztwo personalne i zarządzanie personelem

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Ekonomia menadżerska

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

Studia II stopnia

 

Politologia

Administracja rządowa i samorządowa

1 semestr- 2402 zł

2 semestr- 2402 zł

3 semestr- 2631 zł

4 semestr- 2631 zł

 

Doradztwo personalne i zarządzanie personelem

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Ekonomia menadżerska

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

Wpłat można dokonywać w kwesturze w siedzibie uczelni lub na konto bankowe 

Instytut Nauk Politycznych: 71 1500 1012 1210 1016 5580 0000

*Opłaty z tytułu czesnego mogą być regulowane przez studenta jednorazowo lub w formie ratalnej, w terminach określonych poniżej:

*dla studentów rozpoczynających studia w październiku:

płatność jednorazowa (-10% czesnego):

za cały rok – do 30 października

płatność w dwóch równych ratach (-5 % czesnego):

rata I – do 30 października

rata II – do 28 lutego

płatność w dziesięciu ratach:

rata I – do 30 września

rata II – do 30 października

rata III – do 30 listopada

rata IV – do 30 grudnia

rata V – do 30 stycznia

rata VI – do 28 lutego

rata VII – do 30 marca

rata VIII – do 30 kwietnia

rata IX – do 30 maja

rata X – do 30 czerwca

*dla studentów rozpoczynających studia w marcu:

płatność jednorazowa (-10% czesnego):

za cały rok – do 28 lutego

płatność w dwóch równych ratach (-5 % czesnego):

rata I – do 28 lutego

rata II – do 30 października

płatność w dziesięciu ratach:

rata I – do 28 lutego

rata II – do 30 marca

rata III – do 30 kwietnia

rata IV – do 30 maja

rata V – do 30 czerwca

rata VI – do 28 lutego

rata VII – do 30 października

rata VIII – do 30 listopada

rata IX – do 30 grudnia

rata X – do 30 stycznia

Cennik opłat za usługi nieobjęte czesnym obowiązujący od 1 października 2023 roku:

WYSZCZEGÓLNIENIE

OPŁATY

UWAGI

Opłata rekrutacyjna

97 zł

potwierdzenie zapłaty składane z dokumentami rekrutacyjnymi

Wydanie legitymacji

studenckiej

25 zł

potwierdzenie zapłaty składane z dokumentami rekrutacyjnymi

Duplikat legitymacji

37 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Zaświadczenie (w tym

wypełnianie druków) w języku polskim- studenci

17 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków) w języku obcym- studenci

68 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Karta przebiegu studiów-

studenci

60 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Zaświadczenie (w tym

wypełnianie druków) w języku polskim- absolwenci

68 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków) w języku obcym- absolwenci

171 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Karta przebiegu studiów-

absolwenci

90 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Koszty za przesyłkę

pocztową- Polska

17 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem;

dotyczy wysyłki zaświadczeń.

Koszt wysyłki dyplomu- kurier

40 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Archiwizacja dokumentów

983 zł

regulowane najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego

Opłata za monit

22 zł

opłata doliczana do monitu

Opłata za przedłużenie

terminu złożenia pracy dyplomowej (o semestr)

2631 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Zmiana specjalności

114 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Opłata za różnice programowe

do 740 zł

-      do 2 przedmiotów różnic programowych- zwolnienie z opłaty;

-      do 5 przedmiotów różnic programowych- 228 zł,

-      powyżej 5 przedmiotów- 740 zł.

Warunkowy wpis na wyższy semestr studiów

400 zł

opłata semestralna za 1 zajęcia

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Opłata za wznowienie studiów (opłata za postępowanie związane z ponownym przyjęciem na studia)

570 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Wpłat można dokonywać w kwesturze w siedzibie uczelni lub na konto bankowe 

Instytut Nauk Politycznych: 71 1500 1012 1210 1016 5580 0000