BON NA INNOWACJE 15.000 zł – bezzwrotna dotacja dla małych firm

Zaproszenie na miedzynarodową konferencję naukową – 13 maja 2012 r.
6 maja 2012
Międzynarodowa konferencja naukowa: Sacrum i Profanum w polityce
14 marca 2013