Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie nr 1/11/2022 z dnia 25.11.2022 roku

w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutem oraz Regulaminem Uczelni

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie nr 1/01/2022 z dnia 24.01.2022 roku

w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023, programu studiów na kierunku politologia, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Opinia Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie 

w sprawie opinii programu studiów na kierunku politologia, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie nr 2/01/2022 z dnia 24.01.2022 roku

w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023, programu studiów na kierunku politologia, na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Opinia Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie
w sprawie opinii programu studiów na kierunku politologia, na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie nr 3/01/2022 z dnia 24.01.2022 roku

w sprawie warunków i trybu rekrutacji w roku akademickim 2022/2023  w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie nr 1/08/2021 z dnia 31.08.2021 roku

w sprawie zaopiniowania kandydatury na kadencję 2021-2025 dr Pawła Bromskiego na stanowisko Rektora  Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie nr 2/08/2021 z dnia 31.08.2021 roku

w sprawie powołania członów Senatu  Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie nr 1/06/2021 z dnia 30.06.2021 roku

w sprawie zaopiniowania kandydatury na kadencję 2021-2025 mgr Anny Cywińskiej na stanowisko Prorektora  Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie nr 1/04/2021 z dnia 29.04.2021 roku

w sprawie warunków i trybu rekrutacji w roku akademickim 2021/2022  w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie nr 2/01/2021 z dnia 18.01.2021 roku

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie na lata 2015-2020

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie nr 1/05/2020 z dnia 20.05.2020 roku

w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki na lata 2021-2025 z perspektywą przedłużenia do 2030 roku

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie nr 2/05/2020 z dnia 20.05.2020 roku

w sprawie warunków i trybu rekrutacji w roku akademickim 2021/2022  w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie nr 1/04/2019 z dnia 29.04.2019 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie nr 2/04/2020 z dnia 29.04.2019 roku

w sprawie warunków i trybu rekrutacji w roku akademickim 2019/2020  w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie nr 3/04/2019 z dnia 29.04.2019 roku

w sprawie przyjęcia Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie nr 4/04/2019 z dnia 29.04.2019 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu praktyk studenckich w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie nr 5/04/2019 z dnia 29.04.2019 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu dyplomowania w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie nr 6/04/2020 z dnia 29.04.2019 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie