Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 1/10/2023 z dnia 20.10.2023 r. w sprawie ustalenia oferty specjalnej w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie wprowadzamy ofertę specjalną dla służb mundurowych, czyli osób pełniących czynną służbę w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Służbach specjalnych, Służbie Celnej, Służbie Więziennej, Służbie Leśnej, Straży Miejskiej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach oferty studenci uzyskują rabat -10% ( minus dziesięć procent) na czesne od roku akademickiego 2023/2024 w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

pkt.1. Organizatorem oferty specjalnej (zwana dalej „ofertą”) jest Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki z siedzibą w Warszawie, zwana dalej WSSMiA.

pkt. 2. Oferta obowiązuje od 20 października 2023 roku do odwołania.

pkt. 3.1. Z oferty mogą skorzystać wszyscy studenci którzy pełnią czynną służbę w: Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Służbach specjalnych, Służbie Celnej, Służbie Więziennej, Służbie Leśnej, Straży Miejskiej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej.

pkt. 3.2. Do skorzystania z oferty uprawnione są osoby które wypełnią wniosek stanowiący załącznik do regulaminu dołączając aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu.

pkt. 3.3. Warunkiem skorzystania z oferty jest terminowe regulowanie płatności zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Rektora.

pkt. 3.4Student spełniający warunki z pkt 3.1, 3.2. oraz 3.3. uzyskuje rabat -10% (minus dziesięć procent) na czesne od roku akademickiego 2023/2024.

pkt. 3.5. Rabat nie może być wypłacony w formie gotówkowej.

pkt. 3.6. Oferta może łączyć się z innymi promocjami dostępnymi w WSSMiA.

pkt. 4. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu decyduje Rektor
na zasadach określonych przepisami Ustawy i Statutu.