W związku z 25-leciem WSSMiA przygotowaliśmy dla Państwa promocję ABSOLWENT

W promocji mogą wziąć udział absolwenci Wywyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.

W Promocji mogą wziąć udział osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia w WSSMiA oraz kontynuują naukę na studiach drugiego stopnia w roku akademickim następującym po roku akademickim ukończenia studiów pierwszego stopnia

Zasady Promocji

Studenci korzystający z Promocji zobowiązani są złożyć wniosek ( dostępny TUTAJ) o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej wraz z dokumentami rekrutacyjnymi lub do ostatniego dnia listopada.

Studenci którzy są absolwentami WSSMiA i podjęli studia w roku akademickim 2022/2023 mogą przesyłać wypełnione wnioski na adres mailowy: licencjackie@wssmia.edu.pl, wówczas uregulowana opłata rekrutacyjna zostanie przeksięgowana na czesne za studia. 

Studenci biorący udział w Promocji zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej na studia w wysokości 85 złotych.Studenci biorący udział w Promocji zobowiązani są do terminowego opłacania czesnego oraz rozliczania się z dziekanatem uczelni z kart okresowych osiągnięć studenta. Promocja wygasa w przypadku gdy student biorący udział w Promocji, zrezygnuję z nauki na Uczelni lub z różnych powodów zostanie skreślony z listy studentów.

Promocja „Absolwent” może być łączona z innymi promocjami związanymi z rabatem na czesne dostępnymi w WSSMiA.

 

DO POBRANIA:

Wniosek Kandydata PROMOCJA ABSOLWENT

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2022 roku