Z promocji może skorzystać każdy student WSSMiA, który opłaci w jednorazowo czesne za cały rok akademicki, z zachowaniem terminów płatności*:

dla studentów rozpoczynających studia w październiku:

płatność do 30 października

dla studentów rozpoczynających studia w marcu:

płatność do 28 lutego

*Od kwoty czesnego  za cały rok studiów, samodzielnie, należy odliczyć 10% czesnego. Promocja łączy się z innymi dostępnymi w WSSMiA.