Zarządzenie Rektora Nr 01/03/2024 z dnia 01.03.2024 r.

 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia studiów w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

 

Zarządzenie Rektora Nr 1/10/2023 z dnia 20.10.2023 r.

 

w sprawie ustalenia oferty specjalnej  w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych
i Amerykanistyki w Warszawie

Zarządzenie Rektora Nr 01/09/2023 z dnia 11.09.2023 r.

 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia studiów w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Zarządzenie Rektora Nr 02/02/2023 z dnia 22.02.2023 r.

w sprawie uszczegółowienia procedury (WSZJK) PZ 9. Ustalenie różnic programowych studenta w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

 

Zarządzenie Rektora Nr 1/02/2023 z dnia 22.02.2023 r.

 

w sprawie powołania koordynatora ds. umiędzynarodowienia w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Zarządzenie Rektora Nr 02/01/2022 z dnia 19.01.20223 r.

w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie


Zarządzenie Rektora Nr 1/01/2023 z dnia 19.01.2023 r.

w sprawie powołania Zespołu przygotowującego raport samooceny dla kierunku studiów „politologia” w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie


Zarządzenie Rektora Nr 1/10/2022 z dnia 13.10.2022 r. 

w sprawie wprowadzenia mLegitymacji studenckiej w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie


Zarządzenie Rektora Nr 01/09/2022 z dnia 28.09.2022 r.

w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie


Zarządzenie Rektora Nr 1/08/2022 z dnia 20.08.2022 r.

w sprawie ustalenia promocji i rabatów za świadczone usługi edukacyjne w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie


Zarządzenie Rektora Nr 01/05/2022 z dnia 20.05.2022 r.

w sprawie wprowadzenia wzoru podania o przyjęcie na studia i umowy o świadczenie usługi edukacyjnej w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie


Zarządzenie Rektora Nr 01/03/2022 z dnia 21.03.2022 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie


Zarządzenie Rektora Nr 1/09/2021 z dnia 22.09.2021 r. 

w sprawie powołania pełnomocnika rektora ds. studenckich w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie


Zarządzenie Rektora Nr 2/08/2021 z dnia 31.08.2021 r.

 w sprawie składu Rady Interesariuszy Zewnętrznych na kadencję 2021-2025
w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie


Zarządzenie Rektora Nr 01/08/2021 z dnia 20.08.2021 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu wznawiania studiów od roku akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie


Zarządzenie Rektora Nr 1/06/2021 z dnia 21.06.2021 r.

 

w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie


Zarządzenie Rektora Nr 03/03/2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie


Zarządzenie Rektora Nr 2/03/2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie usługi edukacyjnej na  studiach obowiązującej od roku akademickiego 2021/2022  dla studentów Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie


Zarządzenie Rektora Nr 1/03/2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie regulaminu finansowego obowiązującego od 1 października 2021 roku w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

 


Zarządzenie Rektora Nr 2/01/2021 z dnia 20.01.2021 r.

w sprawie składu Rady Bibliotecznej na kadencję 2021-2025
w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie


Zarządzenie Rektora Nr 1/01/2021 z dnia 20.01.2021 r.

w sprawie  wprowadzenia procedury antydyskryminacyjnej i antymobingowej
w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie


 Zarządzenie Rektora Nr 01/06/2020 z dnia 11.06.2020 roku

w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie


Zarządzenie Rektora Nr 01/05/2020 z dnia 23.05.2020 r.

w sprawie wprowadzenia zasad kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie


Zarządzenie Rektora Nr 01/01/2021 z dnia 20.01.2020 r.

w sprawie wprowadzenia zaleceń do procedury Weryfikacja efektów uczenia się (program studiów) zawartej w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie