Informacje o Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki jest uczelnią niepaństwową powstałą w 1997 r. z uprawnieniami wyższej uczelni państwowej nadanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poz. 124 w rej.).

Kształcenie w WSSMiA prowadzone jest na podstawie ponad 20-letniego doświadczenia we współpracy ze środowiskiem naukowym, biznesowym, politycznym, oraz międzynarodowym tak, aby Absolwenci po ukończeniu studiów uzyskali niezbędną wiedzę, oraz umiejętności pozwalające na rozwój kariery zawodowej zarówno w Polsce, jak i za granicą. Programy studiów dostosowane są do najnowszych wydarzeń i wymogów rynku pracy, gwarantując uzyskanie praktycznego wykształcenia, czy też podniesienia dotychczasowych kwalifikacji.

Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach I stopnia (licencjackie) i II stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunku Politologia o wielu atrakcyjnych specjalnościach, takich jak między innymi Administracja rządowa i samorządowa, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Doradztwo personalne i zarządzanie personelem, Amerykanistyka, Dziennikarstwo, Polityka zdrowotna w Polsce i Unii Europejskiej, Ekonomia menadżerska, czy Dyplomacja i stosunki międzynarodowe.

Władze Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Rektor WSSMiA: JM prof. dr Paweł Bromski

Prorektor WSSMiA : mgr Anna Cywińska