Informacje o uczelni

Informacje o Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki jest akademicką uczelnią niepaństwową powstałą w 1997 r. z uprawnieniami wyższej uczelni państwowej nadanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poz. 124 w rej.). Uczelnia prowadzi studia I stopnia licencjackie i II stopnia  magisterskie na kierunku Politologia.

Kadra WSSMiA to wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i innych znanych uczelni warszawskich oraz ośrodków akademickich w kraju.

W Uczelni prowadzona jest działalność naukowa – działają zespoły badawcze zajmujące się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego, najnowszą historią polski czy tematyką polonijną. Organizowane są też konferencje naukowe oraz wykłady znanych postaci życia społeczno-politycznego, także międzynarodowego. Uczelnia ściśle współpracuje z prestiżowymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie kadry, programów i technik kształcenia. Studenci osiągający wysoką średnią ocen w semestrze mogą otrzymać stypendium rektorskie. Studenci Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki mogą uzyskać także stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych.Studenci odbywają praktyki w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych. Dla najlepszych studentów – staże w Stanach Zjednoczonych.

WSSMiA jest również Międzynarodową Agencją Pośrednictwa Pracy i jako pierwsza polska Uczelnia zapewnia absolwentom pomoc w zatrudnieniu w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajach Unii Europejskiej na stanowiskach merytorycznych. Organizujemy również wakacyjne wyjazdy do pracy.

Uczelnia jest oficjalnym ośrodkiem egzaminacyjnym Pearson Language Assessment – największej instytucji organizującej egzaminy w UK, Edexcel, Pearson Company. – organizującej egzaminy języka angielskiego LTE – London Tests of English.

Rekrutacja