Opłaty

 

Cennik opłat za studia niestacjonarne obowiązujący od 1 października 2021 roku:

 

Kierunek Specjalność Cena za semestr*
Studia I stopnia
 

 

 

Politologia

Administracja rządowa i samorządowa 1 semestr- 1990 zł

2 semestr- 1990 zł

3 semestr- 2100 zł

4 semestr- 2100 zł

5 semestr- 2100 zł

6 semestr- 2100 zł

 

Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Ekonomia menadżerska
Dziennikarstwo
Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
Polityka zdrowotna w Polsce i Unii Europejskiej
Amerykanistyka
Biznes i przywództwo
Studia II stopnia
 

 

 

 

Politologia

Administracja rządowa i samorządowa  

1 semestr- 2100 zł

2 semestr- 2100 zł

3 semestr- 2300 zł

4 semestr- 2300 zł

 

Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Ekonomia menadżerska
Dziennikarstwo
Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
Polityka zdrowotna w Polsce i Unii Europejskiej
Amerykanistyka
Biznes i przywództwo
  • Opłaty z tytułu czesnego mogą być regulowane przez studenta jednorazowo lub w formie ratalnej, w terminach określonych poniżej:

 

*dla studentów rozpoczynających studia w październiku:

 

płatność jednorazowa (-10% czesnego):

za cały rok – do 30 października

płatność w dwóch równych ratach (-5 % czesnego):

rata I – do 30 października

rata II – do 28 lutego

płatność w dziesięciu ratach:

rata I – do 30 września

rata II – do 30 października

rata III – do 30 listopada

rata IV – do 30 grudnia

rata V – do 30 stycznia

rata VI – do 28 lutego

rata VII – do 30 marca

rata VIII – do 30 kwietnia

rata IX – do 30 maja

rata X – do 30 czerwca

*dla studentów rozpoczynających studia w marcu:

 

płatność jednorazowa (-10% czesnego):

za cały rok – do 28 lutego

płatność w dwóch równych ratach (-5 % czesnego):

rata I – do 28 lutego

rata II – do 30 października

płatność w dziesięciu ratach:

rata I – do 28 lutego

rata II – do 30 marca

rata III – do 30 kwietnia

rata IV – do 30 maja

rata V – do 30 czerwca

rata VI – do 28 lutego

rata VII – do 30 października

rata VIII – do 30 listopada

rata IX – do 30 grudnia

rata X – do 30 stycznia

 

 Nieterminowe regulowanie płatności skutkuje naliczeniem odsetek

Wpłat można dokonywać w kwesturze w siedzibie uczelni lub na konto bankowe

UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA

Instytut Nauk Politycznych: 71 1500 1012 1210 1016 5580 0000

 

Cennik opłat za usługi nieobjęte czesnym obowiązujący od 1 października 2021 roku:

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE OPŁATY UWAGI
1. Opłata rekrutacyjna 85 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z dokumentami

rekrutacyjnymi

2. Wydanie legitymacji

studenckiej

22 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z dokumentami

rekrutacyjnymi

3. Duplikat legitymacji 33 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
4. Zaświadczenie (w tym

wypełnianie druków) w jez. polskim- studenci

15 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
5. Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków) w jez.

obcym- studenci

60 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
6. Karta przebiegu studiów-

studenci

45 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
7. Zaświadczenie (w tym

wypełnianie druków) w jez. polskim- absolwenci

60 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
8. Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków) w jez.

obcym- absolwenci

150 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
9. Karta przebiegu studiów-

absolwenci

75 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
10. Koszty za przesyłkę

pocztową- Polska

15 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem;

dotyczy wysyłki zaświadczeń.

11. Koszt wysyłki dyplomu- kurier 30 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
12. Archiwizacja dokumentów 860 zł regulowane w dniu obrony dyplomu
13. Opłata za monit 20 zł opłata doliczana do monitu
14. Opłata za przedłużenie

terminu złożenia pracy dyplomowej

2300 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
15. Zmiana specjalności 100 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
16. Opłata za różnice programowe do 650 zł –  do 2 przedmiotów różnic programowych- zwolnienie z opłaty;

–  do 5 przedmiotów różnic programowych- 200 zł,

–  powyżej 5 przedmiotów- 650 zł.

17. Warunkowy wpis na wyższy semestr studiów 350 zł opłata semestralna za 1 zajęcia

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

18. Przedłużenie terminu sesji poprawkowej (14 dni) 350 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
19. Przedłużenie terminu sesji poprawkowej (28 dni) 700 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
20. Opłata za wznowienie studiów (opłata za postępowanie związane z ponownym przyjęciem na studia) 500 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

 

Wpłat można dokonywać w kwesturze w siedzibie uczelni lub na konto bankowe.

Instytut Nauk Politycznych: 71 1500 1012 1210 1016 5580 0000

Rekrutacja