Cennik opłat dla studentów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024:

Kierunek

Specjalność

Cena za semestr

Studia I stopnia

 

 

 

Politologia

 

 

 

 

 

Administracja rządowa i samorządowa

1 semestr- 2216 zł

2 semestr- 2216 zł

3 semestr- 2339 zł

4 semestr- 2339 zł

5 semestr- 2339 zł

6 semestr- 2339 zł

 

Doradztwo personalne i zarządzanie personelem

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Ekonomia menadżerska

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

Studia II stopnia

 

 

 

 

Politologia

Administracja rządowa i samorządowa

1 semestr- 2339 zł

2 semestr- 2339 zł

3 semestr- 2562 zł

4 semestr- 2562 zł

 

Doradztwo personalne i zarządzanie personelem

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Ekonomia menadżerska

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

Wpłat można dokonywać w kwesturze w siedzibie uczelni lub na konto bankowe 

Instytut Nauk Politycznych: 71 1500 1012 1210 1016 5580 0000

*Opłaty z tytułu czesnego mogą być regulowane przez studenta jednorazowo lub w formie ratalnej, w terminach określonych poniżej:

*dla studentów rozpoczynających studia w październiku:

płatność jednorazowa (-10% czesnego):

za cały rok – do 30 października

płatność w dwóch równych ratach (-5 % czesnego):

rata I – do 30 października

rata II – do 28 lutego

płatność w dziesięciu ratach:

rata I – do 30 września

rata II – do 30 października

rata III – do 30 listopada

rata IV – do 30 grudnia

rata V – do 30 stycznia

rata VI – do 28 lutego

rata VII – do 30 marca

rata VIII – do 30 kwietnia

rata IX – do 30 maja

rata X – do 30 czerwca

*dla studentów rozpoczynających studia w marcu:

płatność jednorazowa (-10% czesnego):

za cały rok – do 28 lutego

płatność w dwóch równych ratach (-5 % czesnego):

rata I – do 28 lutego

rata II – do 30 października

płatność w dziesięciu ratach:

rata I – do 28 lutego

rata II – do 30 marca

rata III – do 30 kwietnia

rata IV – do 30 maja

rata V – do 30 czerwca

rata VI – do 28 lutego

rata VII – do 30 października

rata VIII – do 30 listopada

rata IX – do 30 grudnia

rata X – do 30 stycznia

Cennik opłat za usługi nieobjęte czesnym:

LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

OPŁATY

UWAGI

1.       

Opłata rekrutacyjna

85 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z dokumentami

rekrutacyjnymi

2.       

Wydanie legitymacji

studenckiej

22 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z dokumentami

rekrutacyjnymi

3.       

Duplikat legitymacji

33 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

4.       

Zaświadczenie (w tym

wypełnianie druków) w języku polskim- studenci

15 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

5.       

Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków) w języku

obcym- studenci

60 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

6.       

Karta przebiegu studiów-

studenci

45 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

7.       

Koszty za przesyłkę

pocztową- Polska

15 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem;

dotyczy wysyłki zaświadczeń.

8.       

Koszt wysyłki dyplomu- kurier

30 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

9.       

Archiwizacja dokumentów

860 zł

regulowane w dniu obrony dyplomu

10.   

Opłata za monit

20 zł

opłata doliczana do monitu

11.   

Opłata za przedłużenie

terminu złożenia pracy dyplomowej

100 %

czesnego

regulowane w dniu obrony dyplomu

12.   

Zmiana specjalności

100 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

13.   

Opłata za różnice programowe

do 650 zł

-  do 2 przedmiotów różnic programowych- zwolnienie z opłaty;

-  do 5 przedmiotów różnic programowych- 200 zł,

-  powyżej 5 przedmiotów- 650 zł.

14.   

Warunkowy wpis na wyższy semestr studiów

350 zł

opłata semestralna za 1 zajęcia

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

15.   

Przedłużenie terminu sesji poprawkowej (14 dni)

350 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

16.   

Przedłużenie terminu sesji poprawkowej (28 dni)

700 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

17.   

Opłata za wznowienie studiów (opłata za postępowanie związane z ponownym przyjęciem na studia)

500 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

 

Wpłat można dokonywać w kwesturze w siedzibie uczelni lub na konto bankowe 

Instytut Nauk Politycznych: 71 1500 1012 1210 1016 5580 0000