Aktualne promocje w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki:

PROMOCJA -10%

Z promocji może skorzystać każdy student WSSMiA, który opłaci jednorazowo cały rok akademicki. Z zachowaniem terminu płatności do 30 października. Od kwoty należnej za cały rok studiów, samodzielnie,  należy odliczyć 10% czesnego.

PROMOCJA -5%

Z promocji może skorzystać każdy student WSSMiA, który opłaci w dwóch równych ratach cały rok akademicki, z zachowaniem terminów płatności pierwszej raty do 30 października oraz drugiej raty do 28 lutego.Od kwoty należnej za cały rok studiów, samodzielnie,  należy odliczyć 5% czesnego.

PROMOCJA ABSOLWENT

Z promocji mogą skorzystać absolwenci WSSMiA, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w WSSMiA i kontynuują naukę na studiach drugiego stopnia w roku akademickim następującym po roku ukończenia studiów pierwszego stopnia. Szczegóły na stornie: https://wssmia.edu.pl/dla-studenta/polec-nas-znajomym/absolwent/

PROMOCJA POLEĆ NAS ZNAJOMYM

Z promocji może skorzystać każdy student WSSMiA. Student za polecenie uzyska rabat wysokości 200 złotych. Łącznie można zyskać nawet 4 000 zł! Szczegóły promocji na stronie: https://wssmia.edu.pl/dla-studenta/polec-nas-znajomym/polec-nas-znajomym/