Z promocji może skorzystać każdy student WSSMiA, który opłaci w dwóch równych ratach czesne za cały rok akademicki, z zachowaniem terminów płatności*:

dla studentów rozpoczynających studia w październiku:

płatność w dwóch równych ratach:

rata I – do 30 października

rata II – do 28 lutego

dla studentów rozpoczynających studia w marcu:

płatność w dwóch równych ratach:

rata I – do 28 lutego

rata II – do 30 października

*Od kwoty czesnego  za cały rok studiów, samodzielnie, należy odliczyć 5% czesnego. Promocja łączy się z innymi dostępnymi w WSSMiA.