UWAGA – sesja letnia 2019

Zgodnie z decyzją Prorektora prof. Marka Grzelewskiego, informuję, że do sesji letniej 2018/2019 zostaną dopuszczeni wyłącznie studenci, którzy uiścili pełną opłatę czesnego (stan na koniec czerwca 2019 roku). Studenci są zobowiązani zabrać do okazania potwierdzenia wpłat czesnego za miesiąc maj i czerwiec 2019 r. 

Jeśli opłata została uiszczona przez studenta w Ośrodku, na prowadzących Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny spoczywa obowiązek wpłacenia czesnego (za niego) na konto Uczelni przelewem do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, tj. do dni a29.06.2019 roku. Prosimy o zabranie dowodu wpłaty. 

Czesne będzie można również wpłacić osobiście w kasie Uczelni (Al. Jerozolimskie 81, piętro 13) do piątku 28 czerwca 2019 roku do godziny 16:00. 

W przypadku nieprzekazania Uczelni opłaty wniesionej przez studenta do Ośrodka, student nie zostanie dopuszczony do sesji. 

Z poważaniem, 
Paulina Zapart

UWAGA! Plan sesji dla 3 roku studiów licencjackich uległ zmianie!

Plan sesji dla 3 roku studiów licencjackich uległ zmianie! Aktualny plan znajduje się w strefie studenta, w zakładce Sesje Egzaminacyjne.

Pozytywna opinia PKA dla obu stopni kierunku „politologia”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną opinię dla obu stopni kierunku „politologia” na naszej uczelni.

PKA – politologia – opinia pozytywna

Konferencja 2.06.2017: Postprawda, postpolityka, postsztuka. Czy jeszcze potrzebujemy filozofii?

WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I AMERYKANISTYKI
oraz
WYŻSZA SZKOŁA KOMUNIKOWANIA, POLITOLOGII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji zatytułowanej:

Postprawda, postpolityka, postsztuka. Czy jeszcze potrzebujemy filozofii?

Konferencja odbędzie się w siedzibie WSSMiA w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81 (budynek Central Tower)
2 czerwca 2017 roku

Konferencja jest bezpłatna Organizatorzy nie zapewniają noclegu Zgłoszenia na Konferencję należy przesyłać pod adres: i-andrzejuk@o2.pl, do 30 kwietnia 2017 r.

Zgloszenie_2017-1
Zaproszenie_2017

XXIX FORUM PEDAGOGÓW

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do dysputy naukowej na kanwie badań oraz refleksji o doświadczeniach (auto)biograficznych związanych z domem rodzinnym. Zachęcamy do ukazania domu jako przestrzeni tworzenia jednostki, miejsca opieki oraz wychowania, wspólnoty kreującej fundamentalne przeżycia.

Każdy posiada świadomość istnienia domu, nawet jeśli stoi za tym brak dobrego doświadczenia z domem związanego. Dom to zarówno przestrzeń realna oraz symboliczna, jak również ekwiwalent podstawowych relacji społecznych. Dom to punkt odniesienia do wszystkich późniejszych doświadczeń życiowych człowieka. Podobnie jak rodzina jest uznawany za powszechnik kulturowy.

Doświadczenia domu rodzinnego należą do pierwotnych i fundamentalnych dla całego życia jednostki. Pozostają w człowieku na zawsze. To co przeżywa się w domu rodzinnym naznacza człowieka, nobilituje go rodzinnie oraz – niekiedy – stygmatyzuje.

Więcej informacji:

  1. XXIX FORUM
  2. Wymogi redakcyjne FORUM PEDAGOGÓW
  3. KARTA ZGŁOSZENIA – FORUM