Międzynarodowa konferencja naukowa z Uniwersytetem w Samarze, Rosja

W dniu 12 kwietnia 2012 r.  w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez WSSMiA i Samarski Instytut Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii w Samarze. Konferencja odbyła się pod patronatem Business Club Polska.

Tematem konferencji była „Przedsiębiorczość w Rosji – teoria i praktyka w prowadzeniu międzynarodowej przedsiębiorczości gospodarczej”. Jednym z celów konferencji było pokazanie możliwości prowadzenia businessu na terenie Federacji Rosyjskiej, a także zaprezentowanie przez stronę rosyjską kursów realizowanych w Polsce,  dostarczających kompleksowej wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do efektywnego działania gospodarczego na rosyjskim rynku.

W sesji  plenarnej m.in. wystąpili:

1. Prof. Stiepanova Tatiana Yevgeniyevna  – Vice-dyrektor Samarskiego Instytutu Rosyjskiego  Państwowego Uniwersytetu  Handlu i Ekonomii w Samarze –  „Matryca popytu

konsumenckiego  mieszkańców Rosji”

2.  Dr  Fierapontova Tatiana Olegovna  – „Cechy szczególne   prowadzenia  działalności w zakresie handlu   zagranicznego  w Federacji Rosyjskiej”

3. Dr Gorlova Olga Viktorovna  – „Cechy szczególne  prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości księgowej w Federacji Rosyjskiej”

W konferencji m.in.  udział wzięli przedstawiciele Business Club Polska oraz starostowie powiatów sierpeckiego i łomżyńskiego.