Wakacyjna praca w Niemczech – lato 2012

Studenci zainteresowani podjęciem zatrudnienia w okresie przerwy wakacyjnej w Niemczech mogą ubiegać się za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o formularze, które stanowią podstawę do późniejszego otrzymania umowy od pracodawcy niemieckiego.

 O zatrudnienie w okresie przerwy wakacyjnej w Niemczech mogą ubiegać się:

–      studenci studiów dziennych,

–       w wieku od 18 lat do 35 lat,

–       posiadający co najmniej dobrą znajomość języka niemieckiego (wymagany minimum 3-letni okres nauki języka niemieckiego),

–       deklarujący gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji,

Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.

Szczegółowe informacje można uzyskać w:

 Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie

ul. Ciołka 10A pok. 304 A

tel. 022/ 532-22-35/36

www.wup.mazowsze.pl

e-mail: k.wisniewska@wup.mazowsze.pl

 w godzinach 8.00-15.30,

 lub właściwej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Nieprzekraczalny termin złożenia dokumentów: 23 grudnia 2012r.