Pozytywna opinia PKA dla obu stopni kierunku „politologia”