Zaproszenie na miedzynarodową konferencję naukową – 13 maja 2012 r.