Podziękowania Rektora WSSMiA

Nowa specjalność! Sztuczna inteligencja w polityce i zarządzaniu!
5 października 2023
Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunku politologia
18 października 2023