Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunku politologia

Podziękowania Rektora WSSMiA
18 października 2023
Przerwa świąteczna
12 grudnia 2023