Międzynarodowa konferencja naukowa: Sacrum i Profanum w polityce