Wysyłka dyplomu ukończenia studiów

Szanowni Państwo,
Pragnąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz zaistniałym okolicznościom Władze Uczelni podjęły decyzję o wysyłce dyplomów ukończenia studiów. Aby ubiegać się o otrzymanie dyplomu drogą pocztową należy przesłać na adres uczelni:

– oryginał wniosku o wysyłkę dyplomu ukończenia studiów (w załączeniu), – pobierz wniosek
– 4 fotografie w formacie 4,5 x 6,5 cm  (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
– potwierdzenie zapłaty na kwotę 30,00 zł (jest to opłata za wysyłkę dyplomu kurierem na terenie Polski).

Listy proszę kierować na adres:

Dziekanat WSSMiA
Al. Jerozolimskie 81 p.XIII
02-001 Warszawa

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe:

Instytut Nauk Politycznych: 41 1160 2202 0000 0001 6265 5098

Dyplom zostanie przesłany w najbliższym możliwym terminie, jednak znaczenie ma kolejność zgłoszeń, a średni czas oczekiwania zależy od ilości wniosków.

Dodatkowo informujemy, że jeśli posiadają Państwo jakiekolwiek nieuregulowane sprawy (płatności, prace, płyty z pracami itp.) dyplomy nie będą wysyłane, póki  braki nie zostaną uzupełnione.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt mailowy na adres licencjackie@wssmia.edu.pl