Z życia uczelni

Aktualności i wydarzenia

12 grudnia 2023

Przerwa świąteczna

18 października 2023

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunku politologia

18 października 2023

Podziękowania Rektora WSSMiA