W dobie cyfryzacji i postępującej automatyzacji, polityka, media oraz zarządzanie coraz częściej opierają się na technologiach bazujących na Sztucznej Inteligencji (AI). Użycie AI w kampaniach politycznych, środkach masowego przekazu, analizie danych, prognozowaniu, a także w wielu innych aspektach działalności politycznej i biznesie, staje się nie tylko konkurencyjną przewagą, ale i koniecznością dla przetrwania na rynku. Program specjalności łączy politykę i zarządzanie z zaawansowanymi technikami sztucznej inteligencji.

Celem nauczania jest nie tylko zrozumienie teoretycznych podstawy AI, ale także nabycie umiejętności ich praktycznego zastosowania w rzeczywistym świecie polityki, mediów i biznesu.

Absolwent specjalności Sztuczna inteligencja w polityce i zarządzaniu jest skierowana do specjalistów PR, polityków, pracowników administracji publicznej, menedżerów, analityków biznesowych czy konsultantów. Specjalność ma na celu wyposażenie studentów w umiejętności potrzebne do wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji w polityce, mediach, zarządzaniu i dziedzinach pokrewnych. Absolwenci specjalności są nie tylko ekspertami AI w polityce ale również świadomymi obywatelami zdolnymi do pełnego wykorzystania trwającej rewolucji technologicznej.