Zaproszenie na miedzynarodową konferencję naukową – 13 maja 2012 r.

 

Zobacz zaproszenie w formacie PDF: Zaproszenie.pdf

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Teoria polityki. Aspekt filozoficzny, teologiczny, religioznawczy i społeczny”

 

Program konferencji

 

Część I:  Sesja plenarna (sala A, XII p)

10.45 – Otwarcie i przywitanie gości przez Rektora WSSMiA, dra Pawła Bromskiego

 1. Doc. PaedDr. ThDr. Andrej Slodička, PhD – Etika v medzinárodnej politike a spravodlivý mier –  11.00 – 11.15
 1. Prof. UKSW Tadeusz Klimski – Osoba podmiotem polityki 11.15 – 11.30
 2. Prof. UJ i PUNO Arkady Rzegocki – Racja stanu we współczesnej teorii politycznej 11.30 – 11.45

Przerwa na kawę 11.45 – 12.05

 1. Prof. UKSW Tomasz Stępień – Rządy Opatrzności Bożej: Granice wolności człowieka wobec przymusu i konieczności 12.05 – 12.20
 2. Prof. UŚ Marek Rembierz – Elementy teorii polityki J.M. Bocheńskiego 12.20 – 12.35
 3. Prof. UKSW i PUNO Artur Andrzejuk – Pokój jako główny cel polityki w ujęciu Tomasza z Akwinu 12.35 – 12.50

Czas na dyskusję: 12.50 – 13.10

Przerwa na poczęstunek 13.10 – 13.45

 

Część II Sekcja A

 Prowadzący – doc. PaedDr. ThDr. Andrej Slodička, PhD

Obrady w sekcjach: 13.45 – 16.45 (sala A, XII p.)

 1. PaedDr. ThDr. Monika Slodičková, PhD. – Politická etika a politika v procese výučby etickej výchovy 13.45 – 14.00
 2. Dr Mirosław Murat (WSSMiA) – Mit, jego funkcje w religii i polityce 14.00 – 14.15
 1. Dr Lech Szyndler (UKSW) – Kontemplacja jako narzędzie polityka  14.15 – 14.30
 2. Dr Jacek Grzybowski (UKSW) – Filozof potrzebuje polityki czy polityka potrzebuje filozofów? Dylematy mędrców i działaczy 14.30 – 14.45

Dyskusja 14.45 – 15.00

Przerwa na kawę 15.00 – 15.15

 1. Dr Michał Zembrzuski (UKSW) – Jak bronić się przed tyranem? Kilka filozoficznych uwag o politycznej trosce 15.15 – 15.30
 2. Dr Jolanta Kociuba (UMCS) – Postpolityka – teoria czy praktyka? 15.30 – 15.45
 3. Dr Jakub Wójcik (UKSW) – Źródło działania człowieka i powody jego antydziałań 15.45 – 16.00
 4. Dr Krzysztof Wojcieszek (Pedagogium) – Nałogowa osobowość naszych czasów, czyli jak rodzi się nowy totalitaryzm 16.00 – 16.15
 5. Mgr. Mária Poliaková PhD. – Moslimovia a ich politika tolerancie k nemoslimom 16.15 – 16.30

Dyskusja 16.30 – 16.45

Zakończenie konferencji

 

Część II Sekcja B

Prowadzący dr hab. prof UJ i PUNO Arkady Rzegocki

Obrady w sekcjach 13.45 – 16.45 (sala B, XII p.)

 1. Dr Krystyna Klimska (UKSW) – Czy potrzebna jest filozofia polityki  – 13.45 – 14.00
 2. Mgr Anna Kazimierczak-Kucharska (UKSW) – Dualistyczna koncepcja istnienia człowieka w świecie – Teoria polityczna Marka Aureliusza 14.00 – 14.15
 3. Dr Andrzej Nowik (UKSW) – Ocena wojny w etyce i teologii moralnej św. Tomasza z Akwinu  14.15 – 14.30
 4. Dr Magdalena Płotka (UKSW) – Problematyka prawa naturalnego w krakowskich dyskusjach XV wieku a nowa wizja państwa i obywatela 14.30 – 14.45

Dyskusja 14.45– 15.00

Przerwa na kawę 15.00 – 15.15

 1. Mgr Konrad Szocik  (UJ) – Relacje między państwem a Kościołem z perspektywy zwolenników sekularyzacji 15.15 – 15.30
 2. Mgr Mariusz Malinowski (CODN) – Projekt konserwatyzmu refleksyjnego wysnuty z myśli J. Wornieckiego oraz braci Bocheńskich: Inocentego i Adolfa 15.30 – 15.45
 3. Płk. dr Jerzy Niepsuj (UKSW, WAT) – Idea społeczeństwa obywatelskiego w encyklice Benedykta XVI „Caritas in veritate” 15.45 – 16.00
 4. Dr Izabella Andrzejuk (WSKPiSM) – Uwagi o politycznej i kulturotwórczej roli Polski w ujęciu Tymona Terleckiego 16.00 – 16.15
 5. Mgr Dorota Zapisek (UKSW) – Problem rozdziału państwa i Kościoła w ujęciu XVII-wiecznych polskich myślicieli  – 16.15 – 16.30

Dyskusja 16.30 – 16.45

Zakończenie konferencji