Egzamin dyplomowy- studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Zmiana adresu siedziby Uczelni
22 grudnia 2020
Egzamin dyplomowy- studia I stopnia (licencjackie)
30 kwietnia 2021