Egzamin dyplomowy- studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)