Zmiana siedziby – tymczasowe zawieszenie telefonów