Rekrutacja do sieci „Wolontariusze dla Uchodźców”

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w partnerstwie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców rozpoczęło realizację projektu „Daj im szansę” dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Celem projektu jest m.in. zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom szczególnej troski (tj. dzieciom, osobom starszym, chorym, kobietom, ofiarom przemocy domowej) ubiegającym się w Polsce o status uchodźcy.

Plakat Rekrutacja

Jednym z działań towarzyszących projektowi jest także stworzenie sieci „Wolontariusze dla Uchodźców”. Planujemy zrekrutować 10 osób, które po przeszkoleniu w Krakowie będą odbywać dyżury w czterech ośrodkach dla uchodźców: w Dębaku pod Warszawą, Targówku w Warszawie, Grotnikami pod Łodzią i w Białej Podlaskiej. Celem pracy wolontariuszy będzie ułatwianie mieszkającym w ośrodkach cudzoziemcom w procedurze uchodźczej dostępu do pomocy prawnej i zapewnienie im wsparcia w załatwianiu najprostszych spraw administracyjnych. Wolontariusze będą dla cudzoziemców osobami pierwszego kontaktu: będą kierować beneficjentów na konsultacje z prawnikiem Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, pomagać przy rozmowach telefonicznych, pisaniu maili czy pism z prośbą o pomoc prawną. Wolontariusze będą również pomagać cudzoziemcom w dokonywaniu prostych tłumaczeń językowych dokumentów i pism urzędowych. Ich zadaniem będzie także pilnowanie aby cudzoziemcy dotrzymywali terminów na wysłanie odwołań czy innych pism w procedurze. Wolontariusze będą odbywać cotygodniowe kilkugodzinne dyżury w danym ośrodku dla uchodźców, który zostanie im przydzielony ze względu na ich miejsce zamieszkania.

Pierwszy etap rekrutacji wolontariuszy polegający na przesyłaniu cv będzie trwał do końca listopada. Drugi etap- rozmowy za pośrednictwem programu Skype zakończy się z końcem grudnia. Na styczeń przewidzieliśmy dwudniowe szkolenie w Krakowie, podczas którego przekażemy przyszłym wolontariuszom podstawową wiedzę na temat projektu, stowarzyszenia i systemu pomocy uchodźcom w Polsce. Po szkoleniu zostaną podpisane porozumienia wolontariackie oraz tzw. Kodeks Etyczny Wolontariusza.

Planujemy zrekrutować 10 osób, po 2 z Krakowa, Łodzi lub okolic (dla ośrodka w Grotnikach) i z Białej Podlaskiej (dla ośrodka w Białej Podlaskiej) i 4 osoby z Warszawy lub okolic (dla ośrodków na Targówku i w Dębaku). Od wolontariuszy wymagana jest znajomość języka rosyjskiego lub arabskiego. Preferowane przez nas kierunki studiów to: prawo, administracja, kulturoznawstwo, praca socjalna, pedagogika, psychologia i kierunki lingwistyczne. Kluczowa jest jednak znajomość języków obcych i chęć pomocy uchodźcom.

Będziemy bardzo wdzięczni za rozpowszechnienie wśród studentów informacji o możliwości zaangażowania się w projekt. W załączniku przesyłam plakat dot. rekrutacji. W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji mailowo (sobczyk@pomocprawna.org), bądź pod numerem telefonu: 666 203 585. Wierzymy, że nasz projekt spotka się z Państwa zainteresowaniem i będziemy mogli liczyć na pomoc w rekrutacji wolontariuszy. Z góry serdecznie dziękuję za każdą pomoc.