Termin sesji poprawkowej i sesji zaliczeniowej dla naboru uzupełniającego