Zapraszamy na szkolenie dla osób z niepełnosprawnościami

Egzamin dyplomowy- studia I stopnia (licencjackie)
17 września 2021
Samorząd Studentów WSSMiA
22 września 2022