Egzamin dyplomowy- studia I stopnia (licencjackie)
30 kwietnia 2021
Dyplom ukończenia studiów- dla absolwenta
11 maja 2021