Ważność legitymacji w czasie stanu epidemii

Ważność legitymacji studenckich
10 listopada 2020
Zmiana adresu siedziby Uczelni
22 grudnia 2020