Konferencja Naukowa „Autyzm – zrozum i pozwól mi żyć”

Targi Arena Rozwoju
17 lutego 2015
Trzecie wybory Miss Polski na Wózku
15 kwietnia 2015