Konferencja Naukowa „Autyzm – zrozum i pozwól mi żyć”