Praca w PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Kierownika Sekcji Instytucji Nowoczesnej Gospodarki w Departamencie Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności

Główne obowiązki:

Do zadań Kierownika Sekcji Instytucji Nowoczesnej Gospodarki należeć będzie wsparcie realizacji zadań powierzonych Departamentowi Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności przez efektywne kierowanie sekcją, w szczególności:

  1. planowanie, nadzór i koordynacja zadań/ projektów zleconych sekcji do realizacji, kierowanie pracą członków sekcji;
  2. współpraca – bieżące, robocze kontakty – z instytucjami i organizacjami współpracującymi z Agencją na poziomie lokalnym, regionalnym, centralnym i międzynarodowym oraz wykonawcami, partnerami lub beneficjentami projektów realizowanych przez sekcję, w obszarach tematycznych, za które odpowiada sekcja tj. rozwój polskich klastrów, parków i inkubatorów technologicznych oraz centrów transferu technologii;
  3. prowadzenie prac koncepcyjnych oraz opiniowanie i udział w konsultacjach wewnętrznych i zewnętrznych w obszarach tematycznych, za które odpowiada sekcja; udział w pracach ciał kolegialnych/ eksperckich jako przedstawiciel Agencji;
  4. reprezentowanie Agencji w kraju i za granicą poprzez prelekcje/ wykłady/szkolenia nt. zadań realizowanych przez sekcję
  5. pomoc w realizacji wspólnych zadań Departamentu;

Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
e-mail: krzysztof_buczek@parp.gov.pl