Dr Józef Szaniawski, wielki patriota, politolog, sowietolog, dziennikarz i pracownik naszej uczelni, zginął 4 września w Tatrach schodząc ze Świnicy.

Współpracował z nami od 2001 roku, wykładając na Wydziale Nauk Politycznych naszej uczelni. Prowadził też zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych i Toruńskiej Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. W latach 90 – tych był też prorektorem w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza. Był bardzo lubiany przez studentów, ceniony przez kolegów i współpracowników. Zapisał się na zawsze w naszej pamięci.

Józef Szaniawski urodził się w 1944 roku. we Lwowie. W latach 70 i 80 prowadził działalność niepodległościową. Od 1973 r.. był konspiracyjnym współpracownikiem Radia Wolna Europa. Dla rozgłośni w ciągu 11 lat napisał i przesłał ponad pół tysiąca tajnych korespondencji. Działał przeciw wpływom sowieckim w Polsce i na rzecz integracji Polski z NATO. W 1985 r. został aresztowany i skazany za działalność niepodległościową na 10 lat więzienia. Uniewinniony przez Sąd Najwyższy wyszedł na wolność 22 grudnia 1989 r. Sąd Najwyższy określił go jako ostatniego więźnia politycznego PRL.

Był pełnomocnikiem i przyjacielem płk. Ryszarda Kuklińskiego, swoimi staraniami doprowadził do jego rehabilitacji w świetle prawa. W 1998 r. przygotował wizytę pułkownika w Polsce. Stworzył w Warszawie izbę pamięci płk. Kuklińskiego.

Publikował w prasie polskiej i polonijnej w USA, m.in. w „Tygodniku Solidarność”, „Wprost”, „Polsce Zbrojnej”, „Nowym Świecie”, „Gazecie Polskiej”, „Dzienniku Chicagowskim”, „Nowym Dzienniku”, „Dzienniku Związkowym”. Był publicystą i felietonistą „Naszego Dziennika”, „Naszej Polski”, Radia Maryja, Telewizji „Trwam” i internetowego SIM Radia. Wśród publikacji książkowych Józefa Szaniawskiego wymienić można takie pozycje jak „Samotna misja pułkownik Kukliński i zimna wojna” (2003), „Pułkownik Kukliński – Misja Polski” (2005), „Victoria Polska. Marszałek Piłsudski w obronie Europy” (2008), „Grunwald pole chwały” (2009).

Łącząc się w bólu z jego rodziną i bliskimi składamy im kondolencje

Władze, Pracownicy i Studenci WSSMiA