Plan zajęć

6-7.11.2021

Studia pierwszego stopnia- LICENCJACKIE

1 ROK –PLAN ZAJĘĆ_POLITOLOGIA_1 SEMESTR

2 ROK- PLAN ZAJĘĆ_POLITOLOGIA_3 SEMESTR

3 ROK- PLAN ZAJĘĆ_POLITOLOGIA_5 SEMESTR

Studia drugiego stopnia- UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE

1 ROK- PLAN ZAJĘĆ_POLITOLOGIA_1 SEMESTR

2 ROK- PLAN ZAJĘĆ_POLITOLOGIA_3 SEMESTR

 

Rekrutacja