Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego oparta jest o dwa semestry: zimowy i letni. Każdy z nich kończy się sesją egzaminacyjną.

Terminy zjazdów w WSSMiA

do pobrania – organizacja_roku_akademickiego_mgr_2019_2020

Rekrutacja