Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego oparta jest o dwa semestry: zimowy i letni. Każdy z nich kończy się sesją egzaminacyjną.

Terminy zjazdów w WSSMiA

Semestr zimowy

18-19 października 2014

8-9 listopada 2014

22-23 listopada 2014

6-7 grudnia 2014

10-11 stycznia 2015

24-25 stycznia 2015

Semestr letni

7-8 marca 2015

21-22 marca 2015

11-12 kwietnia 2015

25-26 kwietnia 2015

16-17 maja 2015

13- 14 czerwca 2015

Sesja zimowa: 27-28 lutego 2016
Sesja letnia: