Fees

Cennik opłat za studia niestacjonarne obowiązujący od 1 października 2019 roku:

 1. a)  płatność jednorazowa (-10% czesnego):
  • za cały rok – do 30 października
 2. b)  płatność w dwóch równych ratach (-5 % czesnego):• rata I – do 30 października• rata II – do 30 lutego
 3. c)  płatność w dziesięciu ratach:• rata I – do 30 września
  • rata II – do 30 października • rata III – do 30 listopada
  • rata IV – do 30 grudnia
  • rata V – do 30 stycznia
  • rata VI – do 30 lutego
  • rata VII – do 30 marca
  • rata VIII – do 30 kwietnia
  • rata IX – do 30 maja
  • rata X – do 30 czerwca

Nieterminowe regulowanie płatności skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych.Wpłat można dokonywać w kwesturze w siedzibie uczelni lub na konto bankowe.

Instytut Nauk Politycznych:
41 1160 2202 0000 0001 6265 5098


Załącznik nr. 1 do Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie z dnia 11 czerwca 2019 roku
 

Cennik opłat za usługi nieobjęte czesnym obowiązujący od 1 października 2019 roku:

LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

OPŁATY

UWAGI

1.

Opłata rekrutacyjna

85 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z dokumentamirekrutacyjnymi

2.

Wydanie legitymacji studenckiej

22 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z dokumentamirekrutacyjnymi

3.

Duplikat legitymacji

33 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

4.

Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków) w jez.polskim- studenci

15 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

5.

Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków) w jez.obcym- studenci

60 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

6.

Karta przebiegu studiów- studenci

45 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

page2image6869312

7.

Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków) w jez.polskim- absolwenci

60 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

8.

Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków) w jez.obcym- absolwenci

150 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

9.

Karta przebiegu studiów- absolwenci

75 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

10.

Koszty za przesyłkę pocztową- Polska

page2image6877376 

15 zł

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem; dotyczy wysyłki zaświadczeń.

11.

Archiwizacja dokumentów

860 zł

regulowane w dniu obrony dyplomu

12.

Opłata za monit

20 zł

opłata doliczana do monitu

13.

Opłata za przedłużenieterminu złożenia pracydyplomowej

100 % czesnego

regulowane w dniu obrony dyplomu

14.

Zmiana specjalności

100 zł

Potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

15.

Opłata za różniceprogramowe

do 650 zł

– do 2 przedmiotów różnic programowych- zwolnienie zopłaty;
– do 5 przedmiotów różnic programowych- 200 zł,
– powyżej 5 przedmiotów- 600 zł.

16.

Warunkowy wpis na wyższy semestr studiów

page2image6852160 

350 zł

opłata semestralna za 1 zajęcia

Wpłat można dokonywać w kwesturze w siedzibie uczelni lub na konto bankowe:

Instytut Nauk Politycznych:
41 1160 2202 0000 0001 6265 5098