Opłaty

Opłaty za studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie):

 • czesne za jeden semestr według tabeli opłat (możliwość płatności w 5 ratach).

Czesne za rok akademicki można wpłacać w systemie ratalnym według ustalonych terminów wpłat.

Wysokość czesnego może zostać obniżona o 5%. Warunkiem otrzymania zniżki jest wpłata w dwóch ratach do 15 października i 15 lutego.

Wysokość czesnego może zostać obniżona o 10%. Warunkiem otrzymania zniżki jest wpłata czesnego za rok do 15 października.

Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Cena za semestr Cena za semestr

Studia I stopnia (licencjackie)

Wydział Nauk Politycznych
Administracja rządowa i samorządowa 2540 zł 1590 zł
Amerykanistyka 2540 zł 1590 zł
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 2540 zł 1590 zł
Doradztwo personalne i zarządzanie personelem 2540 zł 1590 zł
Dyplomacja i stosunki międzynarodowe 2540 zł 1590 zł
Dziennikarstwo 2540 zł 1590 zł
Studia europejskie 2540 zł 1590 zł

Studia II stopnia (magisterskie)

Wydział Nauk Politycznych
Administracja rządowa i samorządowa 1690 zł
Amerykanistyka 1690 zł
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 1690 zł
Doradztwo personalne i zarządzanie personelem 1690 zł
Dyplomacja i stosunki międzynarodowe 1690 zł
Dziennikarstwo 1690 zł
Studia europejskie 1690 zł
Edukacja publiczna 1690 zł
Polityka zdrowotna w Polsce i UE 1690 zł
Zarządzanie w administracji 1690 zł

Studia podyplomowe

Infobroker 1200 zł
Służba Cywilna 1200 zł
Unia Europejska 1200 zł
Zagrożenia kulturowe i cywilizacyjne we współczesnym świecie oraz sposoby ich przezwyciężania 1200 zł

Opłaty dodatkowe:

 • wydanie legitymacji studenckiej – 5 zł
 • wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 17 zł
 • wydanie indeksu – 4 zł
 • wydanie dyplomu z dwoma odpisami – 60zł
 • dokument stwierdzający ukończenie studiów podyplomowych – 30 zł
 • odpis dyplomu w języku obcym – 40 zł
 • duplikat dokumentu – 150% ceny oryginału
 • legalizacja dokumentów do obrotu prawnego z zagranicą – 19 zł
 • wpis warunkowy – 380 zł
 • powtarzanie semestru – czesne plus 25%

Wpłat można dokonywać w kwesturze w siedzibie uczelni lub na konto bankowe.
Instytut Nauk Politycznych: 41 1160 2202 0000 0001 6265 5098

Uwaga: Kto pierwszy ten lepszy!