Niezbędne dokumenty

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia (licencjackie), należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres uczelni (dziekanat, Aleje Jerozolimskie 81, piętro XIII, 02-001 Warszawa) poniższe dokumenty:

  • Świadectwo dojrzałości w oryginale, odpisie, kopii lub duplikat wydany przez władze szkoły,
  • 1 fotografia o wymiarze 37×52 mm bez okrycia głowy,
  • Kserokopia dowodu osobistego,
  • Potwierdzenie zapłaty (opłata rekrutacyjna, legitymacja),
  • Wypełnione podanie o przyjęcie na studia i umowa z uczelnią o warunkach studiowania.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

Studia niestacjonarne I stopień:

Studia niestacjonarne II stopień:

Rekrutacja