Niezbędne dokumenty

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres uczelni (dziekanat podać stopień studiów, Aleje Jerozolimskie 81, piętro XIII, 02-001 Warszawa) poniższe dokumenty:

  • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
  • Odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów licencjackich (tylko w przypadku rekrutacji na studia magisterskie)
  • Kserokopię dowodu osobistego
  • Wypełnione podanie o przyjęcie na studia i umowa z uczelnią o warunkach studiowania
  • 4 (cztery) fotografie (w przypadku rekrutacji na studia podyplomowe tylko 2 fotografie)

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

Studia niestacjonarne I stopień:
podanie na studia I stopnia – licencjat
umowa o studiowaniu I stopnia – studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne II stopień:
podanie na studia II stopnia
umowa o studiowaniu II stopnia – studia niestacjonarne

Studia podyplomowe:
Podanie – studia podyplomowe – czerwiec 2018