Stypendia

Studenci WSSMiA mają prawo do otrzymania stypendium:

  • socjalnego,
  • sportowego,
  • dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi.

 

W celu otrzymania stypendium należy złożyć odpowiednie dokumenty: