Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego oparta jest o dwa semestry: zimowy i letni. Każdy z nich kończy się sesją egzaminacyjną.

Terminy zjazdów w WSSMiA

Organizacja roku akademickiego 2020_2021

Rekrutacja